Tis the season! The tree is going up right now at The Metropolitan Opera House.

Tis the season! The tree is going up right now at The Metropolitan Opera House.